علم غیبی محل سادات کرهرود عمو هدایت میر ناصری ابن سید رمضان ابن سید محمد ابن ...............میر بها جد میرناصری ها ابن باباسید محمد مکی ابن ............علم غیبی محل سادات کرهرود  سید رمضان میر ناصری





هیت شاهزاده علی اصغر علیه السلا م کرهرود اراکهیت شاهزاده علی اصغر علیه السلا م کرهرود اراک





هیت سالار کربلا (حسینیه محل سادات کرهرود)





هیت شاهزاده علی اصغر علیه السلا م کرهرود اراک





هیت شاهزاده علی اصغر علیه السلا م کرهرود اراک





هیت شاهزاده علی اصغر علیه السلام کرهرود اراک به سرپرستی جاج آقا پناهی باقدمت 52 سالهیت شاهزاده علی اصغر علیه السلا م کرهرود اراک





علم غیبی سید رمضان میر ناصری





هیت شاهزاده علی اصغر علیه السلا م کرهرود اراک





هیت شاهزاده علی اصغر علیه السلا م کرهرود اراک





هیت شاهزاده علی اصغر علیه السلا م کرهرود اراک



برچسب ها :
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.