میدان های اراک در گذشته از مجید دوست محمدی

راک قدیم

میدان ارک- انتهای بازار اراک

میدان شریعتی اراک

میدان سه راه ارامنه(7 تیر جدید)اراک

دروازه تهران(میدان سرداران اراک)

میدان ولی عصر اراک

باغ ملی اراک(میدان شهدای فعلی)

 

/ 0 نظر / 115 بازدید